นักร้องตาบอด

2020-01-14 18:52
ระหว่างทางกลับบ้าน ผมเห็นคนตาบอดหลายคนร้องเพล
09 Dec 2019
ระหว่างทางกลับบ้าน ผมเห็นคนตาบอดหลายคนร้องเพลงเล่นดนตรีข้างถนน พวกเขาบางคนเล่นกลางแดด บางคนก็เลือกหลบในร่ม