Skip to main content
“การได้เป็นตัวเองนั้นสำคัญมากเพราะเป็นการปลดปล่อยพันธนาการต่างๆ ที่สังคมคาดหวังและกดดันว่า เกิดมามีเพศกำเนิดหญิงต้องทำตัวแบบนั้น ต้องทำตัวแบบนี้ เราจึงได้รักตัวตนที่แท้จริงในฐานะคนออทิสติก ทรานส์มาสคิวลีนและนอน - ไบนารี่
ในชุมชนคนหูหนวก กลุ่มคนข้ามเพศหรือทรานส์เจนเดอร์เป็นประชากรจำนวนไม่น้อย พวกเขามีตัวตนแต่ไม่เป็นที่มองเห็นในสังคมทั่วไป จนทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ทั้งจากอคติทางเพศและความรู้ที่มีอย่างจำกัด